Krčméryho 253/33

976 32 Badín

Objednávka stužková

Škola

Kontaktná osoba

Údaje o stužkovej

Požadované služby

  Služba Cena
Diskdžokej + svetelná výzdoba
do 3:00 hod.
250 €
Kameraman – intro, pečatenie + videoprojekcia
max. 5 hodín natáčania
100 €
Kameraman v sále
príhovor, program, zábava, čas stužky, súd, pitie z džbánu
250 €
Fotograf v sále
príhovor, fotenie, program, zábava, čas stužky, súd, pitie z džbánu
200 €
Doprava
platí pre vzdialenosť 100 km a viac od Banskej Bystrice
50 €
Spolu 0
Záloha
Záloha sa pri konečnom vyúčtovaní odráta od celkovej ceny.
100 €

Podrobné informácie a vysvetlivky k objednávke

Ceny platia pre všetky mestá do 100 km od Banskej Bystrice. Ostatné mestá + 50 € / doprava.

V prípade zrušenia aj jednej položky v objendávke účtujeme storno poplatok vo výške 100 €.

V prípade neuhradenia zálohy do 7 dní od potvrdenia prijatia tejto objednávky je objednávka neplatná!
Po uplynutí lehoty na zaplatenie zálohy, ak je termín ešte voľný, je potrebné vypísať novú objednávku.

Po odoslaní objednávky Vám emailom zašleme jej kópiu aj s údajmi potrebnými pre uhradenie zálohy.

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým są
zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”), ktoré mení doterajšie princípy spracovávania
osobných údajov.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás chceme informovať o nových zásadách spracovávania Vašich osobných
údajov ako dotknutej osoby, ktoré ste nám sprístupnili za účelom objednávky Peter Šramko - M,
ktoré budú platné po 25. máji 2018.

Oboznámte sa prosím s nižšie uvedenými informáciami a vyjadrenie súhlasu s nimi
kliknite na link: ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU

Kliknutím na link: ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas
so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona a nariadenia prevádzkovateľovi
Peter Šramko - M, Krčméryho 33, 976 32 Badín IČO: 40088219, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne
číslo, e-mailová adresa, názov školy, adresa školy, obec a trieda
, za účelom spracovania objednávky.
Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu 3 rokov od ich poskytnutia.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu.

  * kolónky sú vyžadované

Voľné termíny

soboty 2021
Január 02. 01 09. 01 16. 01 23. 01 30. 01
Február 06. 02 13. 02 20. 02 27. 02  
Marec 06. 03 13. 03 20. 03 27. 03  
soboty 2020
Apríl 04. 04 11. 04 18. 04 25. 04  
Máj 02. 05 09. 05 13. 05 23. 05 30. 05
Jún 06. 06 13. 06 20. 06 27. 06  
soboty 2020
Júl 04. 07 11. 07 18. 07 25. 07  
August 01. 08 08. 08 15. 08 22. 08 29. 08
September 05. 09 12. 09 19. 09 26. 09  
soboty 2020
Október 03. 10 10. 10 17. 10 24. 10 31. 10
November 07. 11 14. 11 21. 11 28. 11  
December 05. 12 12. 12 19. 12 26. 12  
 
 
VYSVETLÍVKY:  FAREBNÉ OZNAČENIE POLÍČOK S DÁTUMOM
D Á T U M Voľný termín pre všetky služby
D Á T U M Jedna zo služieb je obsadená - informujte sa ktorá
D Á T U M Termín je obsadený – ani jedna služba nie je voľná
 

 

 

Informácie k objednávke stužkovej


Diskdžokej

 • 16:00 hod.
  • generálka nástup, program
 • 18:00 hod.
  • slávnostný nástup, príhovor žiakov, príhovor riaditela, profesora,
  • stužkovanie, gaudeámus, príhovor rodiča, prípitok, rodičovský tanec,
  • profesorský tanec, spoločná fotka
 • 19:30 hod.
  • slávnostná večera
 • 21:00 hod.
  • program
 • 22:00 hod.
  • zábava
 • 23:30 hod.
  • čas stužky + torta
  • polnočný súd
  • pitie z džbánu
 • 00:30 hod.
  • zábava
 • 03:00 hod.
  • záver stužkovej slávnosti

Kameraman

 • intro - pečatenie triednej knihy
 • nástup, príhovor, stužkovanie, rodičovský a profesorský tanec
 • program
 • zábava
 • čas stužky + torta
 • polnočný súd
 • pitie z džbánu

video odovzdávame ako MPEG vo FULL HD

Fotograf

 • nástup, príhovor, stužkovanie, rodičovský a profesorský tanec
 • spoločná fotka, fotenie s rodičmi, súrodencami, kamarátmi, profesormi
 • program
 • zábava
 • čas stužky + torta
 • polnočný súd
 • pitie z džbánu
   
 • Odovzdávame 300 upravených záberov

Ponuka – nie je súčasťou objednávky:

 • fotenie miniatúr na maturitné oznámenia a tablo - grátis
 • tlač miniatúr na maturitné oznámenia

Popis

Doplatok za DJ musí byť na našémúčte najneskôr v deň stužkovej.
VIDEO odovzdávame do 30 pracovnýck dní od úhrady celkovej sumy objednávky.
FOTO odovzdávame do 30 pracovných dní od úhrady celkovej sumy objednávky.


Hore